Popis projektu

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

REALIZÁTOREM PROJEKTU

je občanské sdružení Absolute. Projekt má dva partnery.
Kontakt:

CÍLEM PROJEKTU

je tvorba interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, které pomohou zkvalitnit výuku cizích jazyků - angličtiny na základních školách.

Vytvořeny budou tyto vzdělávací materiály a pomůcky:

  • interaktivní CD-ROM
  • metodická příručka pro pedagogické pracovníky
  • internetový výukový portál

PROJEKT JE URČEN PRO

učitele/lky angličtiny a jejich žáky ze základních škol. Projektu se zúčastní celkem 120 škol z krajů Pardubického, Středočeského, Jihočeského a z kraje Vysočina (tzn. z každého kraje 30 škol). Proškoleno bude 120 pedagogických pracovníků vyučujících angličtinu. Výuky vedené pomocí nových výukových materiálů a vyučovacích metod se účastní min. 10 800 žáků.

DOBA REALIZACE PROJEKTU

je stanovena na 24 měsíců, tj. od 1. 3. 2011 do 29. 2. 2013. Na únor 2012 je plánováno dokončení pilotní (zkušební) verze CD-ROMU, určeného k testování ve výuce. Na únor 2013 je plánováno zhotovení finální verze CD-ROMu.

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je zkvalitnit výuku angličtiny na obou stupních ZŠ tím, že bude pro potřeby učitelů a jejich žáků vyvinut interaktivní CD-ROM. Ten bude vytvořen podle pokynů a přání samotných žáků a jejich učitelů a bude sloužit jako univerzální doplňkový materiál k učebnicím, které vyučující aktuálně používá. CD-ROM je primárně určen pro práci s interaktivní tabulí. Zprovozněn bude také internetový výukový portál, sloužící jako fórum pro výměnu názorů mezi vyučujícími a jako podpora k CD-ROMu (pro domácí přípravu žáků).

POVINNOSTI ZÚČASTNĚNÝCH:

CD-ROM bude vytvořen občanským sdružením Absolute pod vedením metodičky z nakl. Cambridge University Press, nikoliv samotnými učiteli/kami. Každou ZŠ bude zastupovat jeden vyučující AJ, který se v roce 2011 zúčastní v odpoledních hodinách 5ti školení v určeném (krajském nebo bývalém okresním) městě. Vyučující budou mít po celou dobu možnost připomínkovat vznikající CD-ROM pomocí elektronické komunikace (emailem či na webových stránkách projektu). Povinností vyučujících je dále napsat do 6 měsíců od převzetí CD-ROMu a metodické příručky zprávu o zapojení těchto materiálů do výuky.

VÝHODY ÚČASTI NA PROJEKTU:

  • bezplatný CD-ROM - obdrží pouze školy účastnící se projektu, CD-ROM nebude v prodeji!
  • malá časová náročnost pro učitele (celkem cca 10 hod školení)
Last modified: Monday, 23 May 2011, 01:06 AM